Benim Dünyam'ı Yarım Milyon Seyirci İzledi

07.11.2013 09:57

 Uğur Yü­ce­l’­in yö­ne­tip, baş­ro­lü­nü Be­ren Sa­at’­le pay­laş­tı­ğı Be­nim Dün­yam fil­mi ilk haf­ta­sın­da 451 bin 353 ki­şi ta­ra­fın­dan iz­len­di. 2 yaşında geçirdiği hastalık nedeniyle hem gözlerini hem de duyma yetisini kaybeden Ela'yı canlandıran Beren Saat, etkili oyunculuğu ile göz doldurdu.

 

İlk 3 gün­de 186 bin ki­şi ta­ra­fın­dan iz­le­ne­n Benim Dünyam filmi, 2013’te viz­yo­na gi­ren Şa­han Gök­ba­ka­r’­ın Ce­lal ile Ce­ren, Cem Yıl­ma­z’­ın Fun­da­men­tals, Yıl­maz Er­do­ğa­n’­ın Ke­le­be­ğin Rü­ya­sı, Se­lam ve De­met Ak­ba­ğ’­ın Hü­kü­met Ka­dın film­le­ri­nin ilk haf­ta iz­le­yi­ci sa­yı­sı­nın ge­ri­sin­de kal­dı. Böy­le­ce 2013’ün en çok iz­le­nen fil­mi Ce­lal ile Ce­re­n’­in baş­rol oyun­cu­su Şa­han Gök­ba­kar, zir­ve­de­ki ye­ri­ni ko­ru­ma­yı ba­şar­dı.

 

İlk hafta gişe rakamları

 

Ce­lal ile Ce­ren...........................1 mil­yon 143 bin

 

Cem Yıl­maz Fun­da­men­tals........ 843 bin

 

Ke­le­be­ğin Rü­ya­sı........................808 bin

 

Se­lam....................................... 521 bin 346

 

Hü­kü­met Ka­dın.........................496 bin 097

 

Be­nim Dün­yam.........................451 bin 353