Anadolu'nun Renkleri: Doğum Düğün Ölüm, Belgeseli Çekiliyor

17.08.2007 12:18
Anadolu'nun Renkleri: Doğum Düğün Ölüm, Belgeseli Çekiliyor

Türkiye Bilimsel ve Kültürel Araştırma Merkezi (TÜBİKAM) tarafından hazırlatılan \'\'Anadolu\'nun Renkleri; Doğum,Düğün, Ölüm\'\' adlı belgeselin çekimleri sürüyor.

Belgeselde, insanların üç temel ortak dönüm noktası olan “Doğum-Düğün- Ölüm” kavramlarından yola çıkılarak, bu kavramlar çerçevesinde gelişen kültürel unsurlarımızı belgelemek, karşılaştırmak ve ortak noktalarını bulmak amaçlanıyor.

Belgeselin çekimleri, Hakan Aytekin başkanlığında, Sezin Kıpçak, Hakan Kolsal, Tuğberk Özdemir, Emrah Kavrak ve Ali Şahin\'den oluşturulan ekip tarafından gerçekleştiriliyor.
Çekimler, 20, 21 ve 22 Ağustos\'ta Balıkesir\'in Edremit ilçesine bağlı Güre Belediyesi\'nce her yıl düzenlenen Sarıkız Şenlikleri\'yle sürecek. 
TÜBİKAM’ın web sayfasında belgesel hakkında ayrıntılı bilgilere yer veriliyor:
        
PROJENİN KAPSAMI:
Atatürk’ün Onuncu Yıl Nutku’nda ifadesini bulan Cumhuriyet temellerinden biri olan kültür kavramına dayanarak ülkemizin bütün bölgeleri arasında kültür bütünlüğünü ortaya koymak.
İnsanoğlunun üç temel ortak dönüm noktası olan “Doğum-Düğün- Ölüm” kavramlarından yola çıkarak bu kavramlar çerçevesinde gelişen kültürel unsurlarımızı belgelemek, karşılaştırmak ve ortak noktalarını bulmak.

KISA VADELİ AMAÇLAR:
1. Kültürümüzün yaşayan özgün unsurları Doğum-Düğün ve Ölüm geleneklerinden hareketle, Anadolu’da ortak kültür unsurlarımızın sosyal antropolojik ve etnolojik tabanını belirlemek.
2. Gerek savaşlar, gerekse kentleşme süreci içersinde hızla kaybolan kültürel varlıklarımızın görüntü ve ses arşivlerini oluşturmak.
3. Hakkari’den başlayarak Edirne’ye kadar bütün Anadolu topraklarında yaygınlaşmış olan ulusal kültür unsurlarımızın yalnızca yerli değil yüksek evrensel felsefeleri de içerdiğini göstermek. Kültürümüzün barış, sevgi ve kardeşlik ekseninde bütün insanlığa örnek boyutlarını öne çıkarmak, tarihsel köklerini bilimsel olarak irdelemek.
4. Çağdaş toplum yapısını oluşturan kültürel birlikteliğin Cumhuriyetimizin kalıcı ve köklü niteliklerinden biri olduğunu geniş halk kitlelerine kavratmak.

UZUN VADELİ AMAÇLAR:
1. Kültürel zenginliklerimizi yok olmadan toplayarak zengin bir arşiv oluşturmak,
2. Televizyonlarımızda zaman zaman yayınlanan aktüel magazin tarzı belgesellerde yer alan sadece ham bilgilere dayanan tespitleri aşarak bir yöredeki kültür unsurlarımızın diğer yöredeki kültür unsurları ile bağlantısını tarihsel boyutlarıyla ortaya koymak.
3. Cumhuriyetin ilk yıllarında başlayan ancak tamamlanamayan halk kültürü araştırmalarının zaman geçirilmeden ve hızlandırılarak yapılmasının gerekliliğini ortaya koymak.
4. Toplanan verilerin çağın bilimsel ve teknolojik verileri ile birleştirilerek günlük yaşamımızın içinde yer alacak biçimde kullanılmasına dikkat çekmek.

HEDEFLENEN AMAÇLAR:
Çalışma sanat ve estetik boyutu çok yüksek düzeyde iki veya dört bölüm olarak düzenlenecek ve uluslar arası televizyonlarda yayınlanmasına özen ve çaba gösterilecektir.
13 bölümlük bir diğer yapım ise Türkiye’de yaygın, yerel ve bölgesel televizyonlarda yayınlanacaktır.
Radyo programı haline getirilerek yaygın ve yerel radyolarda yayınlanmasının sağlanması,
Araştırma verileri ve sonuçların kitap olarak basılması,
Elde edilen fotoğraf, görüntü kasetleri ve diğer unsurlardan bir arşiv oluşturulması.

PROJENİN KAPSAMI:
Anadolu’da Doğum-Düğün-Ölüm projesi başarılı olduktan sonra aynı eksende ortak kültür unsurlarımızın diğer coğrafyalardaki uzantıları ile ilgili olarak çalışmalar genişletilecektir.

GERÇEKLEŞTİRME TAKVİMİ
Araştırma ve Teknik Metin : 3 Ay
Ön Çekim : 2,5 Ay
Senaryo : 1,5 Ay
Çekim (3 Ekip Halinde) : 4 Ay
Kurgu ve yayın : 2 Ay
Kamuoyuna sunum : 15 gün
Dizinin yayınlanması : 2,5 Ay
Arşiv listesinin hazırlanması ve kitap basımı : 4 Ay
Toplam : 20 Ay
Proje finansmanının sağlandığı tarih, başlangıç tarihi olacaktır.

PROJE YÜRÜTME KURULU
1. Prof. Dr. Alemdar YALÇIN : Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi
2. Y.Doç. Dr. Gıyasettin AYTAŞ : Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi
3. Zafer YALÇIN : Ekonomist
4. Özer ÖZGÜÇ : Alan Araştırmacısı
5. Halim ALTINIŞIK : Strateji Uzmanı