Sinemalar.com

Nebahat Çehre'den Nuri Bilge Yorumu

27 Mayıs 2014

Yılmaz Güney'le dört buçuk yıl boyunca evli kalan Nebahat Çehre, Nuri Bilge Ceylan'ın Cannes Film Festivali'nde Kış Uykusu adlı filmiyle kazandığı ödülü alırken, 32 yıl önce Yol filmiyle aynı ödülü alan Yılmaz Güney ile aynı pozu vermesi hakkında yorumda bulundu:

“Şu ara­lar ül­ke­mi­zin böy­le ba­şa­rı­la­ra ve mut­lu­luk­la­ra ih­ti­ya­cı var. Nu­ri Bil­ge Cey­la­n’­ın, o po­zu ver­me­si çok gü­zel. Tak­dir edi­le­cek bir dav­ra­nış. İki ba­şa­rı­lı in­san bir­bi­ri­ni se­lam­la­mış ol­du. İki­si de çok de­ğer­li in­san­lar. Onur duy­du­m” 

Tüm yorumlar (0)

Avatar
Görüşleriniz