Laz Vampir Tirakula Röportajları

1. Laz Vampir Tirakula - Alp Korkmaz Röportaj

2. Laz Vampir Tirakula - Ebru Kaymakçı Röportaj